Nowe media w edukacji

W naszym ujęciu tradycyjne media, to m. in. gazety, czasopisma, ale także radio i telewizja. Z filmem jest ciekawiej: kinowe i telewizyjne formaty, to w tym kontekście tradycyjne media. Jednak maly, osobisty ekran komórki i tabletu wyznaczył de facto narodziny nowego filmowego medium. Za nowe media będziemy tu zatem  (w uproszczeniu) uznawali każdy format (techniczny) mediów inny, niż istniejący przed epoką internetu, smartfonu i tabletu. O ile tradycyjne media wiążą się z pasywną konsumpcją treści, o tyle nowe media otworzyły zupełnie pole gry między dużymi producentami treści a konsumentami. Ci ostatni są teraz w stanie małym nakładem środków tworzyć treści, także o wysokiej jakości, i upowszechniać je nie mniej skutecznie, niż wielcy producenci. Bywają nazywani prosumentami (producent-konsument). 
Dla tych, którzy chcą dokumentować aktywności edukacyjne przy pomocy najprostszych środków; chcą motywować uczniów do współpracy i rozwoju; przygotowują filmy edukacyjne, amatorskie produkcje filmowe, w tym w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych; zajmują się edukacją filmową i jeszcze nie wierzą, że za pomocą smartfonów oraz osprzętu za grosze można wyprodukować profesjonalne filmy, w tym długometrażowe produkcje dla kina i wychować przyszłych profesjonalnych filmowców.
Zapis audio, podcasty, audiobooki, audioblogi. Nie tylko dla słabo widzących, słuchowców i ... kinestetyków.
Jak pisać w internecie? Korespondencja e-mailowa, czaty komunikatory, ale także artykuły i inne teksty. Komunikacja internetowa rządzi się swoistymi prawami!
Edukacyjne zastosowania blogów, w tym także nieblogowe zastosowania blogowych systemów publikowania treści.
Trójwymiarowa grafika i wideo - najprostsze środki, narzędzia i zastosowania.