[7] O PROJEKCIE (OD UCZNIÓW, OD NAUCZYCIELA)

7.1. Od autorów i o autorach (to tworzą uczniowie).

Zalecana zawartość

Tę sekcję przygotowują autorzy prezentacji/publikacji - uczniowie. Nauczyciel powinien pomóc w kwestiach prawa (dane osobowe uczniów, licencja etc.).

UWAGI praktyczne (L.H.)

Czy oglądasz w całości napisy końcowe filmów? Wiem, że nie ;-) Spróbuj raz. Wynotuj rodzaje informacji, które się tam pojawiają. To może być inspirujące.

7.2. Od nauczyciela, dla nauczycieli, przewodnik nauczyciela (to tworzy nauczyciel).

Zalecana zawartość

Ta sekcja powinna zawierać wskazówki dla innych nauczycieli, którzy chcieliby wykorzystać WebQuest takie, jak:

UWAGI praktyczne (L.H.)

Najpopularniejszą frazą wyszukiwaną w związku z WebQuestami jest "przykłady WebQuestów". Dlatego i twoje przykłady będą bardzo cenne. Uzupełnij je o metainformacje, słowa kluczowe - aby pomóc innym w trafnym wyszukaniu dobrych przykładów z interesującej ich dziedziny.