DOBRY WEBQUEST - ZŁY WEBQUEST (?)

Jaki? Po czym poznać? Czego unikać?

Dobry WebQuest

  • Jest zbudowany wokół osiągalnych, interesujących zadań.

Najlepiej, jeżeli jest odpowiednikiem (w stosownej dla możliwości uczniów skali) rzeczy, którymi dorośli zajmują się jako badacze, pracownicy lub obywatele.

  • Angażuje myślenie na wysokich poziomach taksonomicznych

- syntezy, analizy, rozwiązywania problemów, kreatywności, formułowania sądów, ewaluacji.

  • Robi dobry użytek z prawdziwego Internetu.

Oparcie WebQuestu na Internetowych źródłach, w tym (lub głównie) na źródłach odnajdywanych i dobieranych świadomie przez uczniów jest konieczne i zawarte w jego definicyjnych celach. Nie wyklucza to mądrego użycia innych źródeł - książkowych, multimedialnych, osobowych jako pomocniczych.

Zły WebQuest

  • Jeżeli jest raportem z konkretnych badań, instrukcją krok-po-kroku realizacji jakiejś procedury (np. matematycznej).

Zmuszenie uczniów tylko do przetrawienia, opanowania, przetworzenia, streszczenia stron internetowych i zrobienia z nich prezentacji - nie wystarcza na dobry WebQuest.

  • Jeżeli jest serią zadań, ćwiczeń lub doświadczeń opartych na Internecie.

Polecenie uczniom, aby się zapoznali z konkretną stroną WWW a potem wykonali konkretne ćwiczenie, potem z inną stroną - i wykonali następne ćwiczenie, niczym (oprócz nośnika) nie różnią się od zadań z podręcznikiem. Z definicji nie są WebQuestem.

  • Jeżeli nie jest oparty na realnych źródłach sieciowych, w tym znajdowanych samodzielnie przez uczniów.

W takim przypadku zapewne jest zwykłą lekcją lub zadaniem, a tylko o mylnej nazwie.

Tłumaczenie, adaptacja i rozszerzenie: Lechosław Hojnacki na podstawie WebQuest.org