Nowoczesne metody

... i techniki nauczania - uczenia się

Wybrane metody dydaktyczne interesujące w kontekście podejścia konstruktywistycznego, nauczania pokolenia "cyfrowców" a także środowiska bogatego w nowe technologie.

Francja w roku 2000. Szkoła przyszłości. (rycina z 1901 lub 1910 r., Public Domain). 

Niektóre z poniższych metod i technik pojawiły się znacznie wcześniej, niektóre dopiero pod wpływem rewolucji technologicznej i społecznej Internetu. W tym dziale 

Przez "nowoczesne" rozumiem niekoniecznie tylko metody "opracowane niedawno", ale raczej metody zasługujące na szczególną uwagę jako skuteczne dziś, dostosowane do dzisiejszych realiów , o potencjalnie wysokiej motywacyjności i skuteczności w kształceniu "pokolenia cyfrowców". 

Niektóre dostępne opisy metod są tylko zasygnalizowane, a niektóre  - przeciwnie - to tu są najpełniej opisane (w skali polskiego Internetu). 

Zalecane rozwiązania o uniwersalnych zastosowaniach. Tylko sprawdzone w działaniu i ocenione jako bardzo przydatne przez czynnych nauczycieli posiadających stosowne "doświadczenie gamifikacyjne".

Etapy i ogniwa WebQuestu. Praktyczny opis i praktyczne rady. Użyteczne narzędzia. Przykłady dobrych praktyk.

Znane także jako Ocenianie Wspierające Rozwój. Materiały dodatkowe do szkoleń. Uwaga: ten dział nie jest zaplanowany jako komplet treści pozwalających na samodzielne opanowanie i wdrożenie strategii pedagogicznej OK.
Wszystko o ePortfolio - w rozwoju osobistym, zawodowym i instytucjonalnym, - w doradztwie zawodowym,  - w dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej etc. ...Podręcznik wdrażania ePortfolio edukacyjnego.

UWAGA! Ten dział może być inspiracją dla skutecznego wspomagania rozwoju umysłów Twoich uczniów i Twojego!

Polskie nazwy: Przynieś Swoje Urządzeni (PSU), Przynieś Własny Sprzęt (PWS). Wsnioski z faktu, że uczniowie najlepiej posługują się i opiekują własnym sprzętem.