Osadzanie grafik, ALBUMÓW i galerii w stronie

Różne sposoby osadzania w stronach Witryn Google grafik, serii grafik oraz galerii sekwencyjnych i albumów. Wszystkie z przykładami praktycznymi dla sprawdzenia działania.

1. Grafiki pojedyncze i serie (mozaiki) grafik.

Osadzić w stronie obrazek (obiekt z grafiką) można na kilka sposobów:

 1. Kliknij Wstaw/Obrazy

  • z internetu (znany URL lub wyszukiwane z tego miejsca, w tym także wyszukane i oznaczone jako możliwe do ponownego użycia - z archiwum LIFE)

  • z Albumów Google (pokazuje tylko wcześniej stworzone albumy, można zaznaczyć dowolną liczbę zdjęć z albumu, zostaną one ułożone automatycznie w estetyczną mozaikę na stronie - patrz miniatura strony - Fot. 1.)

  • z Dysku Google (tylko z bieżącego konta)

 2. Kliknij Wstaw/Prześlij (służy do osadzania w stronie grafik z dysku lokalnego)

 3. Kopiuj-wklej (służy do przeklejania grafik za pośrednictwem Schowka z lokalnego programu graficznego lub z innej strony internetowej; uwaga: Wklej działa tylko jako kombinacja CTRL+V i tylko wtedy, jeżeli na bieżącej stronie nie jest zaznaczony żaden obiekt).

Fot.1. Automatycznie rozplanowane na stronie zdjęcia w stawione seryjnie za pomocą Wstaw/Obrazy/Z_Albumów Google.

2a. Galeria zdjęć - mechanizm wbudowany w Witryny

 1. Wstaw -> Karuzela obrazów

 2. Wybierz z dysku lokalnego zdjęcia do przesłania.

 3. Prześlij je.

 4. Ew. dobierz kolejność.

 5. Ew. dobierz działanie galerii ("trybik")

 6. Zatwierdź i dobierz wielkość obiektu "karuzeli".

Przykładowy efekt - patrz obok.

2b. Galerie sekwencyjne, albumy i galerie zewnętrzne.

Nie istnieje obecnie bezpośrednia możliwość osadzenia w stronie działającej sekwencyjnej galerii grafik rozumianej jako pojedyncze okno z wieloma grafikami pokazywanymi sekwencyjnie (zmienianymi ręcznie lub automatycznie). Można ten problem obejść.

2b1. Slajdowisko w Prezentacjach Google

Tabletowy sprawdzian w klasie II SP - z tabletami i kodami QR (1)
Galeria 1 (powyżej) i jej ustawienia (poniżej).

Galeria 1. Osadzona w stronie (Wstaw/Prezentacje) prezentacja Google, w której każdy slajd składa się z pojedynczej (wklejonej) grafiki. Obrazy można zmieniać ręcznie albo myszą (korzystając z gadżetów u dołu okna), albo z klawiatury (po ustawieniu myszką fokusu na okno prezentacji).

Zalety: można korzystać z wszystkich zalet Prezentacji Google (np. podpisy na obrazkach, efekty przejść, klawisz pełnego ekranu, wybór dowolnego slajdu etc.

Wady: tworzenie takiej galerii jest pracochłonne, brak trybu automatycznej zmiany slajdu.

Galeria 2. Odmiana Galerii 1. Osadzona w stronie za pomocą dostępnego w Prezentacjach mechanizmu

 • [1 - w prezentacji] Plik / Opublikuj w internecie / Link / CTRL+C,

 • [2 - w stronie] Wstaw / Umieść / Z URLa / CTRL+V).

Na stronie widać tylko miniaturę pierwszego slajdu i tytuł prezentacji, po kliknięciu otwiera się nowe okno, w którym .

Zalety: slajdy zachowują się zgodnie z przyjętymi ustawieniami (a więc mogą się np automatycznie zmieniać co wybraną liczbę sekund).

Wady: jeszcze bardziej pracochłonna metoda.

Galeria 3. Odmiana Galerii 2. Osadzona w stronie za pomocą dostępnego w Prezentacjach mechanizmu

 • [1 - w prezentacji] Plik/Opublikuj w internecie/Umieść/ CTRL+C,

 • [2 - w stronie] Wstaw/Umieść/Umieść kod/ CTRL+V)

Uwaga: w kodzie koniecznie zamień wysokość i szerokość podaną w pikselach na "100%"; pilnuj też, aby wysokość okna nie była zbyt mała w stosunku do szerokości (bo pojawi się winda, której nie widać w edytorze).

Zalety: Jedyna metoda pozwalająca na automatyczną zmianę slajdów.

Wady: jeszcze bardziej pracochłonna metoda.

2b. Album ze Zdjęć Google (nie da się przeglądać sekwencyjnie w oknie)

Galeria 4. Link do Albumu Zdjęć Google.

Zaleta: tak można użyć dowolnego albumu publicznego (również z innego konta niż bieżące)

2c. Album ze Zdjęć Google z trickiem (teraz da się przeglądać sekwencyjnie w oknie)

Galeria 5. Osadzony album Zdjęć Google. Kod do osadzenia wygenerowano na podstawie

www.publicalbum.org/blog/embedding-google-photos-albums

Zalety: kod pozwala na:

 • "ręczne" przeglądanie sekwencyjne albumu w oknie (czyli bez opuszczania strony WWW,

 • automatyczny pokaz slajdów (co zadaną liczbę sekund, tu: 4s).

Wady:

 • Kod nie zapewnia automatycznej aktualizacji zawartości slajdowiska (wyświetlane są te zdjęcia, które tworzyły album w momencie generowania kodu).

 • Istnieje niebezpieczeństwo, że kod przestanie działać wraz ze stroną WWW (zewnęterzną), z której jest pobierany skrypt.

Galeria 5.

2d. Albumy z Flickr.com (na dwa sposoby)

Galeria 6. Link do Albumu Flickr.com (przenosi do galerii Flickr.com w nowym oknie).

Wada: nie da się ingerować w kod, stąd niska kontrola nad wyglądem.

Galeria 8.

Galeria 7. Kod do osadzenia Albumu Flickr.com (działa sekwencyjnie).

 • w Flickr.com wybierz publiczny album i pobierz do schowka link do niego - Share/Embed/ CTRL+C (tu był to: https://flic.kr/s/aHsk8EJ5gX)

 • w stronie użyj Wstaw/Umieść/Umieść kod/ CTRL+V (wybierz mały rozmiar!)

 • koniecznie zmień w kodzie wysokość i szerokość: z liczb w pikselach na wartość procentową, lepiej <100 (np. 99%), inaczej na małych ekranach pojawią się "windy"; pilnuj też, żeby wysokość okna była raczej nieco za duża niż za mała.

Zalety: da się przeglądać obrazki w oknie sekwencyjnie (myszką lub klawiatury po ustawieniu myszką fokusu na okno); większa kontrola nad wyglądem (dostępny kod).

3. Osadzanie animowanych GIFów.

Animowane GIFy (Wstaw/Prześlij lub Wstaw/Z Dysku) działają poprawnie (patrz Fot.2.).

GIF na Fot.2. powstał z dwóch "selfies" przy użyciu automatycznego >>asystenta dostępnego w Zdjęciach Google.

Oczywiście próba zastosowania mechanizmu kopiuj-wklej do wklejania animowanych GIFów nie powiedzie się (wklejony zostanie nieruchomy obraz).

Fot. 2. Animowany GIF.