[3] Prezentacja dowodów

Oryginalne źródło angielskie (nigdy nie aktualizowane): http://wikieducator.org/MOSEP_Module_3

W tym module (wybierz sesję po wcześniejszym przeczytaniu wprowadzenia!)

Wprowadzenie do Modułu 3

Przed przystąpieniem do tego modułu

Moduł jest oparty na pracy wykonanej w Module 1 i Module 2. Jakkolwiek niniejszy moduł nie wymaga ani nie buduje konkretnych umiejętności związanych z oprogramowaniem, oczekuje się, iż nauczyciele po jego ukończeniu będą posiadali swoje własne (patrz Słownik) prezentacyjne ePortfolio, które może zostać użyte w sytuacji prezentacyjnej oraz wynikające z tego umiejętności wspomagania uczniów, tworzących swoje prezentacyjne ePortfolio.

Cele modułu

Podczas tego modułu będziesz pracował wspólnie z tutorem nad rozwojem swoich umiejętności. Jednym z głównych założeń będzie zrozumienie, że te umiejętności pomogą Ci wspierać uczniów, gdy będą oni wybierać właściwe cyfrowe artefakty, wygląd oraz konstrukcję swojego prezentacyjnego ePortfolio.

Zapoznasz się z różnymi strategiami i możliwościami, które możesz wykorzystać, by wspierać swoich uczniów.

Spodziewane osiągnięcia

Zgodnie z założeniami Modułu 3 po jego zakończeniu uczestnicy będą potrafili:

  • doradzić uczniom w wyborze odpowiedniej zawartości i formatu ePortfolio dla danej (patrz Słownik) rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej,

  • wspierać uczniów w wyborze zawartości i projektowaniu (patrz Słownik) prezentacyjnego ePortfolio na rozmowę kwalifikacyjną lub inną sytuację prezentacyjną,

  • przedyskutować, jakie kompetencje mogą być zawarte i udowodnione w prezentacyjnym ePortfolio,

  • zaplanować rozmowę kwalifikacyjną lub inną sytuację prezentacyjną tak, aby osiągnąć swoje cele i założenia z nią związane,

  • wspierać uczniów podczas konstruowania ich prezentacyjnego ePortfolio na potrzeby rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej.