Sesja 3.4. Przedstawienie prezentacyjnego e-portfolio

Treści przeniesione ze starej wersji serwisu, ale odnośniki do źródeł zewnętrznych jeszcze nie są zaktualizowane

(ostatnia aktualizacja: 2014 r.).

Cele

Ta sesja skupia się na sposobie prezentowania ePortfolio.

Spodziewane osiągnięcia

Po ukończeniu tej sesji uczestnicy powinni:

  • mieć świadomość i potrafić ją udowodnić, że różne rodzaje rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej mają różny zakres wymagań,

  • umieć udowodnić wpływ udanej rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej na samoocenę i wiarę w siebie ucznia,

  • zauważać szeroki wybór różnych strategii, które mogą być użyte podczas przygotowania różnych uczniów do różnego rodzaju rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej,

  • posiadać i potrafić użyć prezentacyjnego ePortfolio podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej,

  • poznać rolę autorefleksji, a przemyślenia wykorzystać podczas przyszłych prezentacji czy wystąpień.

Ćwiczenie 3.4.1 (15 min. +) Przedstawienie Twojego prezentacyjnego ePortfolio

Wywiad Kończący Moduł:

Twoim zadaniem jest zaprezentowanie tutorowi swojego prezentacyjnego ePortfolio, które przygotowałaś/eś podczas poprzednich sesji, podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej.

Doświadczenia, które zdobędziesz podczas swojej prezentacji, będą następnie omawiane w Ćwiczeniu 2.

Dodatkowe informacje:

  • pozostali uczestnicy mogą, oczywiście za Twoją zgodą, również być obecni jako obserwatorzy Twojej prezentacji,

  • odbiorcy dadzą Ci informację zwrotną,

  • jeśli to możliwe, rozmowa kwalifikacyjna lub inna sytuacja prezentacyjna powinna zostać nagrana/sfilmowana by ułatwić facylitację, refleksję, informacje zwrotne i porady; taki zapis może także zostać dołączony jako nowy artefakt w twoim własnym ePortfolio.