aplikacje przeglądarkowe (online)

Edycja i przetwarzanie grafiki, konwersja formatów etc


UWAGA: Narzędzia Google znajdziesz w dziale G-learning. Poniżej - narzędzia innych firm.

Narzędzia gotowe do użytku bez potrzeby zakładania logowania i logowania się

Wordart.com

Przetwarzanie grafiki online: rysowanie, edycja, współtworzenie

Tworzenie komiksów i książeczek

Inne  polecane narzędzia online (wymagające bezpłatnego konta)