Galerie i slajdowiska ONLINE

Inne niż serwisy Google

W Polsce "prezentacja" nader często jest utożsamiana z tym, co można przygotować w programie PowerPoint. Jednak nie samym PowerPointem człowiek żyje. Nie wszędzie jest to narzędzie dostępne, dobre, optymalne, pożądane. Nie jest też postrzegane jako oryginalne. Najbardziej uniwersalnym serwisem służącym do (współ)tworzenia, odtwarzania, przechowywania, publikowania i osadzania prezentacji są Prezentacje Google Online (zobacz oddzielny dział). Tutaj prezentujemy inne obiecujące, bezpłatne systemy online przydatne do zbliżonych celów.

1. Flickr.com (galerie zdjęć)

Galeria 1. Osadzony w stronie set (album) z flickr.com (patrz opis w tekście).

Slideshare.net

Galeria 2. Slajdowisko uzyskane z opublikowanego pliku PDF (tu: wyeksportowanego z prezentacji OpenOffice Impress).