Prezentacja końcowa modułu

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Bedziesz mieć możliwość zaprezentowania tutorowi swojego prezentacyjnego ePortfolio, które rozwijałeś w czasie trwania tego modułu, podczas formalnej rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej. Będziesz pytany i proszony o przedstawienie dowodów na znajomość wiedzy i osiągnięcie kompetencji zawartych w poprzednich modułach.

Rozmowa kwalifikacyjna lub innej sytuacja prezentacyjna powinna potrwać około 15 minut, powinna odbywać się w miejscu, w którym będziesz mieć dostep do komputera, aby uruchomić oprogramowanie ePortfolio, którego używaleś podczas kursu MOSEP; musi być także dostęp do internetu, duży ekran i projektor.