[5] EWALUACJA

Ewaluacja (zasady oceniania) [oryg.: Evaluation]

UWAGA: Nazwę "Ewaluacja" zachowuję dla kompatybilności z innymi opisami metody. Termin jest poprawny, jednak mało czytelny dla uczniów. Warto ją (nazwę) zastąpić czymś stosowniejszym. Zdecydowanie odradzam spłycające "Kryteria oceny" lub tp. Może np. "Jak będziemy mierzyć nasz sukces" albo "Po czym poznamy, co się udało"?

Zalecana zawartość

  • Tu powinna się znaleźć tabela kryteriów oceny i poziomów ich spełnienia. Kryteria powinny być dostosowane do specyfiki zadań konkretnego webquestu.

  • Kryteria powinny uwzględnić i przewidywane produkty tego konkretnego webquestu, i różne elementy całego procesu.

  • Jeżeli efekty WebQuestu przełożą się na stopnie szkolne - jasno opisz tu, w jaki sposób (w tym: czy z jednego, czy z kilku przedmiotów i jakiego, jakich).

UWAGI praktyczne (L.H.)

  • Wprowadzając uczniów do Webquestu warto pokazać im gotowe przykłady o różnych poziomach wykonania: wzorcowe, akceptowalne i nieakcepowalne. Rozpiętość między wzorcowym i akceptowalnym webquestem może być wielka. Powinna i pokazać uczniom drogę do doskonałości, i jednocześnie jasno określić minimalne standardy osiągnięć. Celem jest wyniesienie dobrego doświadczenia z projektu przez wszystkich uczniów.

  • Tabela ewaluacji powinna być w całości (razem z tytułem) sformułowana w języku zrozumiałym dla ucznia, nie zaś w fachowym dialekcie często spotykanym w dokumentach w rodzaju "wymagań na poszczególne oceny".

  • Układ tabeli kryteriów, przyjęte reguły nazewnicze i rozpiętość punktacji, to pozornie tylko formalne sprawy, jednak mają one wpływ na motywację, zaangażowanie i jakość pracy uczniów. U dołu tej strony, dla uwydatnienia prezentuję dwa przykłady konstrukcji tabeli: lepszy (zalecany) i gorszy (dla porównania).

  • Ten dział musi być przydatny i dla ucznia (by samodzielnie umiał dokonać samooceny), i dla nauczyciela (by mógł sprawnie i sprawiedliwie ocenić projekty uczniów).

  • Można wykorzystać przygotowane przez innych nauczycieli ewaluacje projektów, ale trzeba je uważnie przejrzeć i dostosować do konkretnego WebQuestu.

Poniżej - zalecana przeze mnie konstrukcja tabeli ewaluacji (dla skontrastowania zestawiona z inną, często spotykaną, mniej optymalną).

Tabela 1. Daleka od optymalnej konstrukcja tabeli ewaluacji.

Tabela 2. Zalecana przez autora, bliższa optymalnej konstrukcja tabeli ewaluacji.