Analiza (element refleksji)

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznike e-portfolio (MOSEP)

Kluczowym elementem analizy jest zbadanie aktywności lub wydarzeń charakterystycznych dla trendów i wzorów oraz dowodów przedstawiających mocne i słabe strony nauczyciela lub ucznia.

Analiza powinna zawierać refleksję na temat zamierzonych oraz rzeczywiście osiągniętych rezultatów nauczania po przeprowadzonej lekcji. Wynikiem analizy są z jednej strony mocne i słabe strony lekcji, z drugiej refleksja nad usprawnieniem sposobu realizacji lekcji i rezultatów uczenia się.

Aby osiągnąć te cele, analiza powinna odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jakie były najmocniejsze i najsłabsze punkty lekcji?

  • Co szczególnie można zmienić żeby usprawnić realizację lekcji?

  • Co szczególnie można zmienić żeby poprawić rezultaty uczenia się?

  • Jakie były niezamierzone i nieoczekiwane rezultaty uczenia się po zrealizowanej lekcji?

  • Jakie czynniki wpłynęły pozytywnie lub negatywnie na sukces przeprowadzonej lekcji?

  • Czego można było się nauczyć podczas rozwijania, planowania i prowadzenia lekcji?

  • Czemu takie doświadczenie jest ważne z perspektywy zostania efektywnym nauczycielem?

Taki typ analizy wymaga głębokiej, szczerej samooceny i introspekcji.