RUCH, KTÓRY SZCZEGÓLNIE ROZWIJA UMYSŁ - inne

Niestandardowe a skuteczne pomysły do łatwej i taniej realizacji w różnych warunkach, szczególnie korzystne dla rozwoju umysłu naszych podopiecznych i naszego własnego.

Wspinaczka i bieganie boso rozwija... pamięć roboczą

Wolne tłumaczenie fragmentu artykułu [1] (tłum. L. Hojnacki)

Trzy grupy badanych poddano testowi pamięci roboczej. Następnie:

  • pierwsza grupa zajmowała się m.in. wspinaczką na drzewa, spacerowaniem po wąskiej belce, poruszaniem się z przykładaniem uwagi do postawy ciała, bieganiem boso, manewrowaniem pod, nad i wśród przeszkód, podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów;

  • druga grupa (kontrolna) brała udział w wykładzie podającym nową wiedzę,

  • trzecia grupa (także kontrolna) brała udział w lekcji jogi.

Po zakończeniu dwugodzinnych aktywności - wszystkie grupy poddano ponownie testowi. Pojemność pamięci roboczej pierwszej grupy wzrosła aż dwukrotnie. Grupy kontrolne - nie poprawiły wyników!

Polecane źródła zewnętrzne