Uwaga: wszyscy robią ten błąd

Osadzanie obiektów (plików) z Dysku Google jest łatwe, świetnie działa i... jest przyczyną nagminnego błędu, który uniemożliwia korzystanie z "udostępnionych" zasobów. Tu znajdziesz i źródło problemu, i skuteczne rozwiązanie.

Rys. 1 Fragment strony Witryn (przykład prawdziwy) z widocznymi efektami niepoprawnego "udostępnienia" dwóch dokumentów online.

1. Kiedy pojawia się błąd?

W stronie Witryny można umieścić, udostępnić (osadzić lub zlinkować na kilka sposobów) OBIEKTY ZLOKALIZOWANE NA DYSKU GOOGLE (np. dokumenty, prezentacje lub arkusze online, zdjęcia PDFy i inne pliki). Samo ich osadzenie lub zlinkowanie nie wystarczy.

Na Rys. 1. widać efekt niepoprawnego osadzenia w stronie umieszczonego na Dysku Google dokumentu oraz arkusza online.

2. Źródło błędu

Błąd wynika z faktu, że osadzone dokumenty (pliki) nie są udostępnione publicznie (czyli wymagają zalogowania się na konkretnym koncie/kontach w celu uzyskania dostępu.

3. "Ja nie widziałe/am tego błędu". Dlaczego?

W momencie redagowania strony jej autor jest zalogowany na swoim koncie Google, więc ma uprawnienia dostępu do własnych plików i dokumentów online, dlatego on sam je widzi i w trakcie edycji, i podczas podglądu.

4. Jak sprawdzić, czy zrobiliśmy błąd?

Otworzyć tę podstronę w innej przeglądarce, w której nikt nie jest zalogowany.

5. Jak usunąć błąd?

Każdy z linkowanych/osadzanych dokumentów/plików udostępnić publicznie (patrz Rys. 2).

Rys. 2. Zalecam ten sposób udostępnienia obiektu, który chcemy udostępnić na stronie Witryn.

6. Proponowana procedura gruntownego zabezpieczenia się przed takimi błędami i pomyłkami

Załóżmy, że Twoja witryna ma adres (lub nazwę) witryna.com.xy

  1. Załóż na Dysku Google folder o nazwie witryna.com.xy

  2. Nadaj mu uprawnienia publicznego dostępu (patrz Rys. 2).

  3. W tym folderze twórz / umieszczaj (przesyłaj) wszystkie dokumenty, pliki, artefakty etc. i dopiero z niego je osadzaj lub linkuj w stronie.

_________________________________

  • Efekt 1: Cała zawartość foldera będzie automatycznie dziedziczyła jego ustawienia (czyli będzie publicznie dostępna) bez konieczności pamiętania i wykonywania każdorazowo tych samych operacji udostępniania.

  • Efekt 2. Wszystkie udostępnione obiekty będą zgromadzone w jednym miejscu, co pozwoli uniknąć wielu innych błędów (przypadkowego usunięcia, przeredagowania w jakimś innym celu bez świadomości, że akurat ten dokument jest udostępniony na naszej stronie lub tp.).

7. Czy to jest błąd Witryn Google (i zatem czy zostanie "poprawiony")?

Nie. To nie jest błąd Witryn, tylko nasz. Wszystkie obiekty umieszczone bezpośrednio w Witrynach Google (np. wklejone grafiki i galerie etc.) zachowują się poprawnie. Problem dotyczy tylko danych umieszczonych na Dysku Google i udostępnianych stamtąd. To my musimy (oddzielnie) zadecydować, komu dajemy do nich dostęp. Z punktu widzenia bezpieczeństwa naszych danych na Dysku Google jest to rozwiązanie dobre.