Wideolekcja online (tu: przez Skype'a)

Jak przeprowadzono zajęcia

W symulowanej lekcji brała udział piątka dzieci w wieku od 12-14 lat.

 • grupa uczniów (klasa) wraz z nauczycielem dysponowała laptopem ze Skypem,

 • jeden uczeń łączył się przez Skype’a z klasą,

 • po połączeniu nieobecny uczeń brał czynny udział w zajęciach.

Czego potrzebujesz?

 • komputer w klasie (z dostępem do internetu) z kamerą, głośnikami, mikrofonem i Skypem,

 • komputer w domu ucznia (z dostępem do internetu) z kamerą, głośnikami, mikrofonem i Skypem (może być smartfon/tablet);

 • materiały do przeprowadzenia lekcji (książki, zeszyty etc.).

Nie zapomnij

 1. Uczeń musi odpowiednio wcześniej wiedzieć o terminie i dokładniej godzinie zajęć.

 2. Przekaż uczniowi, aby to on nawiązał z Tobą połączenie (aby uniknąć jednoczesnych prób połączeń obu stron).

 3. Przed zajęciami sprawdź jakość połączenia tak, aby wideokonferencja przebiegała bez zakłóceń (w Skype jest funkcja "połączenie testowe").

 4. Rozważ optymalne ustawienie kamery:

 • jeżeli chcesz aby uczeń miał kontakt z kolegami z klasy ustaw kamerę tak, widział on całą klasę,

 • jeżeli chcesz, aby nieobecny uczeń widział tylko Ciebie ustaw kamerę na siebie i tablicę.

Vid 1. Wideokonferencja ucznia z indywidualnym tokiem nauczania z klasą na lekcji.
Vid. 2.Wideokonferencja ucznia z indywidualnym tokiem nauczania z klasą na lekcji.

Wypowiedzi i opinie

 • Ucznia

  • "Symulowana lekcja, w której brałem udział była ciekawa. Spodobało mi się to, że bez wychodzenia z domu mogłem się uczyć razem z innymi uczniami. Chciałbym, żeby było to możliwe w zwykłej szkole." (Marek, lat 14)

  • "Bardzo podobała mi się lekcja, ponieważ mogłam zobaczyć dawno niewidzianego kolegę. Dodatkowa atrakcją na lekcji był laptop i kamera, których na co dzień nie używamy w szkole." (Justyna, lat 14)

 • Rodzica

  • "Projekt, w którym brał udział mój syn uważam za dobre rozwiązanie dla dzieci, które z powodu choroby nie mogą brać udziału w zajęciach. Jest to dla nich szansa, aby nie tylko być na bieżąco z materiałem realizowanym w szkole, ale również kontaktu z rówieśnikami. Moim zdaniem lekcje takie powinny być jednak realizowane tylko w przypadkach, gdy uczeń na prawdę nie może być w szkole, ponieważ nic nie zastąpi dziecku kontaktów z rówieśnikami i otoczeniem szkolnym." (Tata Marka, lat 45)

 • Nauczyciela

  • "Patrząc z punktu widzenia przedmiotu, który uczę i uczniów, z którymi prowadzę zajęcia indywidualne nie jest możliwe zastosowanie takiej metody nauczania. Dziecko, z którym aktualnie pracuję jest niepełnosprawne ruchowo i głównym celem zajęć z nim jest usprawnienie manualne. Wiele rzeczy muszę jemu osobiście pokazać i przy pomocy Skype'a byłoby to niemożliwe. W przypadku tego dziecka jest również bardzo ważny kontakt z rówieśnikami ponieważ przez niego staje się bardziej zaradne i samodzielne." (Nauczycielka plastyki i techniki w gimnazjum)

  • "Wykorzystanie nowinek techniki na lekcjach jest doskonałym rozwiązaniem w sytuacji szkolnej. Sama miałam okazję poprowadzić lekcję z wykorzystaniem komunikatora SKYPE, w klasie, której uczeń choruje na nowotwór. Jeszcze do niedawna takie dzieci skazane były na indywidualne nauczanie w domu, jednak możliwość odbycia lekcji związana była z ich dyspozycja zdrowotna, zwłaszcza stanem odporności po zabiegach chemioterapii. Przekaz internetowy, poza możliwościami dydaktycznymi, pozwala na zminimalizowanie trudnych emocji chorego (zwłaszcza przewlekle) dziecka: samotności, odrzucenia, poczucia bycia gorszym. Myślę, że kształcenie młodych nauczycieli nie może się już ograniczać do tradycyjnie rozumianej dydaktyki, ale otwarcia na nowe formy kształcenia." (Nauczyciel prowadzący zajęcia indywidualne z dziećmi z zaburzeniami)

Przygotowały całość, sfilmowały i zredagowały tekst studentki kierunku matematyka z informatyką KNBB: Justyna Migdał, Agnieszka Paszek, Natalia Rudnicka.