Pytania bazujące na kompetencjach

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

 • Możesz powiedzieć, że nabyłeś daną 'kompetencję', jeśli jesteś w stanie potwierdzić swoje umiejętności i wiedzę przez wykonanie szczegółowego zadania. Kompetencja jest umiejętnością wykorzystania swojej wiedzy i zdolności do "zrobienia czegoś".

 • Wielu pracodawców korzysta z rozmowy kwalifikacyjnej bazującej na kompetencjach, w których pytania oparte są głównie na zgromadzonych dowodach Twoich kompetencji. Pracodawcy tworzą listę kompetencji wymaganych dla danego stanowiska. Rozmowa kwalifikacyjna jest zestawem pytań zaprojektowanych tak, by sprawdzić, czy posiadasz te niezbędne kompetencje wymagane do wykonywania danej pracy. Ten zestaw kompetencji będzie złożony z "rdzenia" czyli kompetencji kluczowych, kompetencji umożliwiających podjęcie pracy, a także z kompetencji specyficznych dla danego zawodu.

 • Ponadto pomyśl o, oraz poszukaj przykładów następujących sytuacji i scenariuszy:

  • sytuacja, w której rozwiązujesz konflikt z kolegami,

  • praca pod presją czasu o projekt lub część pracy, z której jesteś dumny, o moment, w którym wszystko działo się źle, a Ty znalazłeś właściwe rozwiązanie problemów,

  • przykład demonstrujący dobre umiejętności przywódcze,

  • przykład pracy w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu.

 • Pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej będą się skupiać na wcześniejszych sytuacjach oraz Twoim zachowaniu i wystąpieniu podczas ich trwania. Pytania mogą się zaczynać od:

  • proszę o podanie przykładu, kiedy...

  • proszę opisać sytuację, podczas której...

  • proszę mi powiedzieć o czasie, w którym...

  • proszę opisać sytuację, gdzie...

  • co byś zrobił/zrobiła w sytuacji, gdy...

 • Kiedy udzielisz odpowiedzi i przedstawisz dowody, prowadzący spotkanie może próbować drążyć temat, na przykład pytając:

  • jak dokładnie to zrobiłeś/zrobiłaś?

  • powiedz konkretnie, jakie kroki podjąłeś/podjęłaś w celu rozwiązania tego problemu;

  • jaka była podstawa takiej decyzji?

 • Przez dalsze śledzenie sytuacji prowadzący próbuje odkryć więcej informacji o Twoich umiejętnościach, jak również poprzez dążenie do sedna próbuje odkryć, czy nie wyolbrzymiasz swojego udziału i wpływu na dane sytuacje.