lipdub edukacyjny

[1] LipDub edukacyjny

Lip Dub to rodzaj wideoklipu; zwykle jednoujęciowy film (bez cięć) z dużą liczbą aktorów, będący tłem dla danej piosenki - motywu przewodniego. Aktorzy występujący w Lip Dubie, wykonując różne czynności, przemieszczając się, śpiewają - ich wykonanie piosenki zastępuje się playbackiem. Muzyka to jedyny element domontowany do filmu (zastępuje oryginalną ścieżkę dźwiękową).

Technika ta umożliwia swobodne działanie, przy jednoczesnym ćwiczeniu umiejętności: współpracy, brania odpowiedzialności za własne decyzje, podejmowania wyzwań i sposobów radzenia sobie z trudnościami. Zaprezentowany powyżej przykład stanowi zarazem element edukacji regionalnej - jak widać, wachlarz celów, które Lip Dub może realizować, jest niewyczerpalny i zależy wyłącznie od kreatywności, osób, które chcą w ten sposób pracować.

Zalety:

  • spontaniczne działanie, które wyzwala kreatywność,

  • pozwala zachować autentyczność (aktorzy nie muszą posiadać niezwykłych zdolności),

  • ćwiczy umiejętność współpracy,

  • może być wykorzystany jako nowatorski sposób zaprezentowania miejsca / czynności / ludzi (genialny pomysł na reklamę),

  • wbrew pozorom nie wymaga niezwykłych nakładów pracy, umożliwia jasny podział obowiązków.

Wady:

  • wymaga całkowitego zaangażowania uczestników,

  • koniecznością jest znajomość tekstu danej piosenki (motywu przewodniego) przez wszystkich, biorących udział w filmie (nie trzeba śpiewać, jednakże ruszanie ustami zgodne z tekstem, w rytmie, wcale nie jest proste),

  • osoba, która nadzoruje Lip Dub, musi umieć spojrzeć na wiele różnych elementów, jak na całość.

Vid. 1. LipDub edukacyjny w muzeum regionalnym. Autorka: Katarzyna Krywult i uczniowie SP w Bestwinie.

Autorką całego tekstu o LipDubie edukacyjnym jest Katarzyna Krywult, nauczycielka języka polskiego.