zdjęcia: google Photos

photos.google.com

Przechowywanie, edycja i publikowanie grafiki

Adres: photos.google.com

Wymaga posiadania bezpłatnego konta Google (Gmail)

Niektórwe możliwości:

 • Autoprzesyłanie zdjęć ze smartfonu (i wideo)

 • Przesyłanie zdjęć/grafiki z dysku (i wideo)

 • Grupowanie zdjęć: zdjęcia można grupować w albumach. Każdy album może mieć indywidualne ustawienia prywatności.

 • Współpraca: nad jednym albumem może pracować wiele osób (ci, którym nadano stosowne uprawnienia).

 • Miejsce na zdjęcia: zależnie od ustawień przesyłania zdjęć na konto albo równe przestrzeni przydzielonej na konto Google (Gmail) - standardowo 15 GB na wszystkie usługi) lub nieograniczona powierzchnia (także bezpłatnie!)

Inne:

 • Oprócz zdjęć, w Photos da się publikować filmy o maksymalnej wielkości 1 GB. Film o długości mniejszej niż 15 minut nie będzie doliczany do przestrzeni dyskowej.

 • Możliwość edycji zdjęć online za pomocą wbudowanego edytora.

 • Możliwość tworzenia filmów, animacji (GIF) i kolaży z wybranych podzbiorów grafik za pomocą wbudowanego asystenta.

 • Geotagowanie zdjęć.

Przykładowa galeria zdjęć (album dostępny publicznie)

  • goo.gl/photos/5YvfRPSYqkAPeUSc7 - przykładowy skrótowy adres albumu (publicznego) z photos.google.com

  • Galeria 1.: ten sam album osadzony w stronie WWW z domyślnymi parametrami.

Albumy nie umożliwiają uzyskania kodu do osadzania galerii w treści stron WWW (tak, aby możliwie było ich przeglądanie bez opuszczania strony).

Galeria 1. Osadzony w stronie album (publiczny) z photos.google.com


Przykłady działania "asystenta": animowane GIFy i kolaże.

GIF na Fot.1. powstał z dwóch zrobionych z ręki "selfies", które po autoprzesłaniu ze smartfonu do Zdjęć Google (photos.google.com) zostały tam przerobione na animację przy pomocy dostępnego w Zdjęciach Google asystenta. To prosta i skuteczna metoda, jednak nie mamy jakiegokolwiek wpływu na parametry tworzonej animacji.

Zobacz na Fot. 1.: Asystent sam zadecydował, że nieruchomym elementem będzie koszula, w efekcie czego obrazy na ścianie w tle poruszają się. Dlatego fotografie mające posłużyć do stworzenia animacji powinno się robić ze statywu.

Dla uniknięcia bardzo dużych rozmiarów tworzonego animowanego GIFa grafiki składowe:

 • powinny mieć niewielką rozdzielczość,

 • powinno ich być niewiele

 • powinny się jak najmniej różnić treścią.

Fot. 1. Animowany GIF. Nie da siędobierać żadnych parametrów.
Rys.2. Kolaż utworzony automatycznie z trzech zdjęć. Nie da się dobierać żadnych parametrów.

Przykład działania asystenta: filmy.

Film jest automatycznie tworzony z wybranych zapisów wideo oraz grafik (dostępnych w photos.google.com na bieżącym koncie). Asystent sam decyduje o doborze kadrów i efektów. Skrótowy link do tak utworzonego filmu działa jak w przykładzie Vid.1. Film można także pobrać na dysk lokalny.

Vid.1. Filmik utworzony przez asystenta na podstawie wskazanych zapisów wideo i grafik. Nie da się dobierać żadnych parametrów.