Sesja 3.5. Przegląd, Refleksje i Plan Zadań

Treści przeniesione ze starej wersji serwisu, ale odnośniki do źródeł zewnętrznych jeszcze nie są zaktualizowane

(ostatnia aktualizacja: 2014 r.).

Spodziewane efekty

Po ukończeniu tej sesji uczestnicy będą potrafili:

 • dokonać przeglądu swojego wystąpienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej i uaktualnić ePortfolio w oparciu o swoje przemyślenia;

 • przygotować plan działań skupiający się na zadaniach, które powinni przygotować do kolejnej rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej, oraz na elementach, które powinni wykorzystać przy przygotowywaniu swoich uczniów do rozmów kwalifikacyjnych lub innych sytuacji prezentacyjnych;

 • zauważyć rolę, jaką ma autorefleksja i samoocena ucznia podczas procesu rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej, a także obmyślić strategie, które mogą zachęcić uczniów do wyboru i prezentacji dowodów własnych przemyśleń i refleksji;

 • prześledzić, jak zasobami projektu MOSEP mogą być wykorzystane podczas nauczania;

 • rozwijać świadomość dostępnych zasobów i dobrych praktyk, które mogą być użyte w prezentacyjnych ePortfolio.

Ćwiczenie 3.5.1. (30 min.) Refleksja nad Twoim osobistym wystąpieniem

Dyskusja 1:

 • Wyzwania, zagadnienia i problemy,

 • Jakie trudności mogą napotkać uczniowie?

 • Jakiego wsparcia mogą potrzebować?

Dyskusja 2: Zidentyfikuj, jakich różni uczniowie mogą potrzebować:

 • wyzwań,

 • motywacji,

oraz - jakie strategie mogą pomóc.

Ćwiczenie 3.5.2. (30 min.) Konstruowanie planu zadań

 • Stworzenie planu zadań skoncentrowanego na elementach, które powinieneś przygotować na swoje kolejne rozmowy kwalifikacyjne lub innej sytuacji prezentacyjne,

 • Przygotowanie checklisty, wg której będziesz działał pomagając uczniom w przygotowywaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej.

Ćwiczenie 3.5.3. (30 min.) Wartość autorefleksji

Przedyskutuj rolę, jaką autorefleksja ucznia może odgrywać podczas procesu rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej i rozważ strategie, które mogą być użyteczne w zachęcaniu uczniów do wyboru i prezentowania dowodów wynikających z autorefleksji i autorecenzji.

Mogą Ci w tym pomóc następujące pytania:

 • Jaki efekt twoja własna autorefleksja miała na twoje planowanie przyszłych rozmów kwalifikacyjnych lub innych sytuacji prezentacyjnych?

 • Czy są rzeczy, które chciał(a)byś zanotować, aby pamiętać o nich kiedy następnym razem będziesz się przygotowywać do prezentacji?

 • Czy możesz wykorzystać jakieś doświadczenia z twojej prezentacji do innych zadań i sytuacji, z którymi spotkasz sięw życiu?

 • W kontekście poprzednich sesji: jakie aspekty "szły" ci lepiej, a jakie gorzej?

Autorefleksja wymaga zadawania sobie samemu/samej pytań. Spróbuj znaleźć użyteczne pytania, porównać swoje obecne doświadczenie z przeszłym (sprzed niniejszego kursu), nawet gdyby kontekst tego doświadczenia miał buyć zupełnie inny.