UCZNIOWSKIE WEBQUESTY - PRODUKTY

Nagrodzone produkty WebQuestów uczniowskich powstałe w ramach projektu realizowanego w szkołach podstawowych i gimnazjach Orzesza w 2011 roku. Warto pamiętać, że są to pierwsze WebQuesty realizowane pod okiem tych nauczycieli.

I miejsce (G): Gimnazjum Nr 3 w Orzeszu-Gardawicach

I miejsce (SP): SP Nr 9 w Orzeszu-Zgoniu

Regulamin konkursu

 1. W każdej szkole zostaną wybrane 5-osobowe grupy uczniów uczestniczących w konkursie „Mistrz kompetencji” opartej na metodzie WebQuest (WQ).

 2. Grupa z każdej szkoły opracuje szkolny projekt edukacyjny metodą WQ oraz zrealizuje konkursowy WQ opracowany dla szkół podstawowych oraz gimnazjów, które oceni zewnętrzna Komisja Konkursowa.

 3. Grupa może zrealizować projekt edukacyjny:

  • WQ autorski nauczyciela,

  • WQ modyfikowany przez nauczyciela, innego autora z ogólnie dostępnych źródeł (np. WOM, webguest.furgol.org),

  • WQ innych autorów z podaniem źródła.

 4. WQ autorski lub modyfikowany zostanie umieszczony na stronie projektu e-future.net plus, w przypadku WQ innych autorów – zostanie podany link do źródła.

 5. Każda szkoła w Karcie zgłoszenia poda tytuł WQ oraz typ projektu (a, b lub c) – termin 3 wrzesień 2011 r.

 6. Projekty mają rozwiązywać jakiś problem, mają pokazać kreatywność i twórczość uczniów.

 7. Wszystkie produkty, wynikające z realizacji projektu, należy przygotować w wersji elektronicznej.

 8. Wszystkie produkty zostaną umieszczone na stronie projektu.

 9. Nie będą podlegać ocenie konkursowej prace, które nie spełniają wytycznych metody WQ, czyli produkty nie będą w wersji elektronicznej.

 10. Ocena konkursowa WQ:

  • a. WQ konkursowy – wg kryteriów ewaluacji

  • b. WQ szkolny – wg odrębnych kryteriów:

   • sprawozdanie z przebiegu prac zespołu nad WQ - kreatywność i twórczość uczniów wykazana w trakcie realizacji WQ - 5 minut

   • sposób autoprezentacji zespołu projektowego (np. płynność wypowiedzi, zaciekawienie słuchaczy tematem wystąpienia).

 11. Podsumowanie konkursów odbędzie pod koniec września.

 12. Zgłoszenie zespołów konkursowych w biurze projektu e-future.net plus – do 3 września 2011 r.