CYFROWA NARRACJA

(ANG.: DIGITAL STORYTELLING)

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Definicja

Cyfrowa narracja (ang. digital storytelling) łączy sztukę opowiadania historii i różnorodne narzędzia multimedialne, wliczając w to grafikę, audio, animacje video, publikacje sieciowe. Cyfrowa narracja to sposób na zaangażowanie uczniów i nauczycieli w opracowywanie różnych historii.

  • Biblioteka zasobów,

  • Uczenie się.

Cele i założenia edukacyjne:

Nauczyciele mogą wykorzystać cyfrową narrację (ang. digital storytelling) na wiele różnych sposobów, zaczynając na wprowadzeniu nowego materiału w celu ułatwienia nauki uczniom, poprzez realizację badań, syntezę dużej ilości treści, kończąc na zdobyciu doświadczenia w korzystaniu z narzędzi cyfrowej komunikacji i narzędzi autorskich. Cyfrowa narracja może także pomóc uczniom w opracowaniu historii, prezentacji własnych idei i wiedzy w znaczący i oryginalny sposób.

Cele edukacyjne cyfrowej narracji (ang. digital storytelling) dla nauczycieli:

  • Odwołanie się do różnych stylów uczenia się dzięki wykorzystaniu cyfrowej narracji do prezentacji,

  • Zwiększenie zainteresowania, uwagi i motywacji dla “cyfrowej generacji” uczniów w klasie,

  • Poznanie ukrytych talentów swoich uczniów, którzy rozpoczynają samodzielne zgłębiać się w swoje hisorię i opowiadać je,

  • Publikacja pracy uczniów w Internecie, gdzie rówieśnicy mogą je czytać i poddać krytycznej ocenie.

Cele edukacyjne cyfrowej narracji (ang. digital storytelling) dla uczniów:

  • Nauka wykorzystania Internetu do poszukiwania wartościowych treści podczas analizy i syntezy szerokiego zakresu treści,

  • Rozwój zdolności komunikacyjnych poprzez zadawanie pytań, wyrażanie opinii, relacje oraz pisanie dla określonej grupy odbiorców,

  • Rozwój umiejętności obsługi komputera dzięki korzystaniu z oprogramowania łączącego różne multimedia w tym tekst, obrazy, audio, video i publikowanie w sieci.