Rozmowa kwalifikacyjna lub inna sytuacja prezentacyjna

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Sytuacja taka jak wymienione poniżej lub podobna:

  • autoprezentacja,

  • prezentacja własnego rozwoju,

  • rozmowa kwalifikacyjna na studia,

  • rozmowa kwalifikacyjna przy zatrudnieniu,

  • prezentacja maturalna,

  • monitorowanie/recenzowanie pracy ucznia przez opiekuna naukowego/tutora/nauczyciela,

  • podsumowanie roczne pracy przez np. ucznia, nauczyciela,

  • prezentacja na ocenę na forum grupy/rówieśników poddana recenzji przez grupę rówieśników,

  • inne prezentacje własnego dorobku, rozwoju, wiedzy, możliwości etc.