DYSKUSJE ONLINE

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Elektroniczna dyskusja może być definiowana jako każda wspólna aktywność uczniów zorganizowana w celu zgłębienia problemu w oparciu o różne narzędzia, np. e-mail listy dyskusyjne online, fora, czaty i czaty grupowe.

Dyskusje online zapewniają nauczycielom naturalną podstawy do nauczania krytycznego myślenia, ponieważ łączą tradycyjne dyskusje i zadania pisemne.