INNE WAŻNE SERWISY SPOŁECZNOSCIOWE

JEŻELI NIE FACEBOOK, TO CO?

Wykres 1. Liczba użytkowników aktywnych miesięcznie za III kwartał 2019 r. Zauważ, że wszystkie niebieskie paski, to serwisy stanowiące własność Facebook Inc.(!) Wszystkie czerwone paski, to serwisy chińskie, a przytłaczającą większością ich użytkowników są Chińczycy.

Polska (2019, Raport Global Digital):

  • Facebook: 17 mln użytkowników (52% kobiet, 48% mężczyzn);

  • Instagram: 6,8 mln użytkowników (58% kobiet, 42% mężczyzn);

  • Snapchat: 3,8 mln użytkowników (58% kobiet, 41% mężczyzn);

  • LinkedIn: 3,3 mln użytkowników (48% kobiet, 52% mężczyzn);

  • Twitter: 934 tys. użytkowników (32% kobiet, 68% mężczyzn).

TikTok (tiktok.com)


Przykłady edukacyjne: