OCENIENIE KSZTAŁTUJĄCE - PO KOLEI

Światła zrozumienia, światła wyjścia, pożyteczne narzędzia do losowania (zamiast podnoszenia rąk)
Schematy i cykle refleksji. Karty autorefleksji
Mniej masowe systemy edukacyjne, poglądy i spojrzenia, materiały ku refleksji. Także: najprostsze sposoby diagnozowania specyficznych potrzeb, możliwości i preferencji uczniów. Ta strona może sprawiać wrażenie pewnego chaosu, bo będzie mieścić to, co się na razie nie mieści gdzie indziej