[3] PROCES (JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ)

JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ? ZASADY PRACY

Proces (poszukiwań i tworzenia) [oryg.: Process]

UWAGA: Nazwę "Proces" zachowuję dla kompatybilności z innymi opisami metody, jednak jest on szczególnie niefortunna, nieintuicyjna, zwłaszcza dla uczniów. Warto ją zastąpić np. dłuższym, ale jaśniejszym "Jak będziemy pracować".

Zalecana zawartość

 • Krótki opis organizacji i planowanego przebiegu procesu realizacji WebQuestu

 • Kroki jakie uczeń powinien wykonać, aby zrealizować zadania.

 • Opis, czego się spodziewasz jako nauczyciel, w tym jakich pozaprzedmiotowych umiejętności oczekujesz (np. doświadczenie publicznej prezentacji, moderowaniu dyskusji, aktorstwo).

 • Miejsce realizacji projektu.

 • Okres realizacji (ile dni / tygodni).

 • Zakres przedmiotowy (jeden przedmiot, kilka - jakich, interdyscyplinarny).

 • Jeżeli uczniowie będą pracować w grupach, to opis: w jakich grupach, jakie będą zasady podziału/przydziału i kto to czyni

 • Wskazania najczęściej popełnianych błędów i sugestie dotyczące metod ich unikania.

 • Sposób przygotowania i zrealizowania prezentacji (np. komputer(y), projektor, klasa, pracownia informatyczna, techniczne środki, publiczność, oprawa etc.).

UWAGI praktyczne (L.H.)

 1. Proszę, nie używaj w przekazywanym uczniom planie WebQuestu pojęć niejasnych dla niego i mało motywujących do działania. Pojęcie PROCES jest przeznaczone dla Ciebie. W konkretnym WebQueście. Zastąp je, proszę, tytułem dostosowanym do konkretnej treści i do wieku ucznia.

 2. Użyj wypunktowanej listy.

 3. Zwracaj się do ucznia bezpośrednio, zadaniowo (np. zostaniesz przypisany do trzyosobowej grupy, albo dobierz się z dwójką innych uczniów w trzyosobową grupę; wybierzcie lidera).

 4. Nie dawaj instrukcji krok-po-kroku, zamiast tego określ ramy i kierunki, zaznacz, o co warto się starać. Częstym problemem jest utożsamienie opublikowania publicznej strony WWW lub przygotowania prezentacji PowerPoint z prezentacją (która może bazować na ww. produktach, jednak jest złożonym przedsięwzięciem wymagającym zaangażowania publiczności (zdalnej w przypadku strony WWW lub naocznej w przypadku prezentacji PP, ale zawsze wymagającej organizacji, oprawy, przedstawienia efektów, argumentacji, zebrania opinii etc.).