PRZYKŁADY WEBQUESTÓW DOSTĘPNYCH W SIECI

Znajdziesz tu zarówno przykładowe produkty końcowe uczniowskich WebQuestów, jak i zaprojektowane przez nauczycieli plany WebQuestów

WYBRANE PRODUKTY WEBQUESTÓW UCZNIOWSKICH (webquesty konkursowe z Orzesza)

Lista WebQuestów OEIiZK (plany nauczycielskie)

Obszerna lista WebQuestów dla SP, G i PG. WebQuesty są różnej jakości, należy do nich podchodzić z rozwagą.

Zebrane inne przykłady WebQuestów i produktów z Sieci opatrzone komentarzami LH

Oznaczenia na liście: [P] - przedszkole, [SP] - szkoła podstawowa,[G] - gimnazjum, [L] - liceum, [PG] - ponadgimnazjalna, [3SP] - klasa III SP,...

Bogata, angielskojęzyczna, wyszukiwalna lista WebQuestów