INTEGRACJA TI W SZKOLE - KRYTERIA UNESCO

TIK w bardzo krótkim czasie stały się jednym z podstawowych budulców nowoczesnego społeczeństwa. W wielu krajach rozumienie TIK i podstawowe kompetencje w tej dziedzinie uważa się za kluczowe elementy edukacji na równi z czytaniem, pisaniem i liczeniem. (Tłum.: L. Hojnacki)

 Publikuję poniższe tłumaczenie, ponieważ mimo upływu czasu i rozwoju technologii jest zaskakująco aktualne

.Wskaźniki stadium wdrażania TI w szkole dla różnych obszarów działalności szkoły

Źródło: 

Information and communication technology in education. A curriculum for schools and programme of teacher development. 

Division of Higher Education, © UNESCO, 2002.

Dostępny: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129538e.pdf (pobrano 01.05.2004)


Tłumaczenie: Lechosław Hojnacki