CELE DLA UCZNIÓW

Formułowanie obiecujących celów edukacyjnych, taksonomie celów, ocena efektów 

Często wcale nie zdradzamy uczniom celów lekcji!

Drogie dzieci, celem dzisiejszej lekcji jest opanowanie pisowni wyrazów "ó" niewymiennym. 

Albo: 

Celem dzisiejszej lekcji jest rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą

Jakże często słyszeliśmy, słyszymy (a może i sami wypowiadamy w klasie) podobne zdania. Wprawdzie poinformowaliśmy uczniów, co będą robić, jednak niestety - paradoksalnie - tak naprawdę to nie są cele. A szkoda, bo dobrze sformułowane cele dla ucznia, to podstawa skutecznego działania i uczenia się. 

Polecane źródła zewnętrzne

Wyznaczanie_celow-Przewodnik-Marta-Zych.pdf