rozwiązania programowe

Bez dodatkowego sprzętu

Przykłady prostych rozwiązań programowych [T-T] (tablet-tablet)

  • EZCast Screen [T-T] (działa jako odbiornik dla tabletu z EZCast lub z AirPlay)

  • MirrorOp [T-T] (para aplikacji do przesyłania obrazu między dwoma tabletami)