POMIARY I WIZUALIZACJA: DŹWIĘK

Pomiary, szacowanie, wykrywanie i wizualizacja różnych parametrów i wielkości związanych z dźwiękiem. Także: generowanie dźwięku o konkretnych parametrach.

Co można mierzyć, szacować, wykrywać, wizualizować?

Uwaga, poniżej podano także przykłady konkretnych, bezpłatnych aplikacji; należy je traktować jako przykłady wprawdzie przetestowane przez autora, ale tylko przykłady. "Apek" tego rodzaju jest znacznie więcej.
 • Poziom dźwięku (hałasu) w dB

Uwaga1: uzyskanie dużej dokładności pomiaru może wymagać jednokrotnego skalibrowania urządzenia z profesjonalnym miernikiem (różne mikrofony mają różniące się czułości).Uwaga2: niektóre urządzenia nie pozwalają mierzyć zbyt głośnego dźwięku (mikrofony mają "zabezpieczenie dla uszu"). Wyniki dla bardzo głośnego dźwięku są wtedy przekłamane w dół.

Np. Miernik Dźwięku (Sound Meter)

1. Apka daje możliwość kalibracji.2. Apka wyświetla dodatkowo słowne opisy zmierzonego poziomu typu "cicha biblioteka", "głośna muzyka".
 • Widmo (rozkład częstotliwościowy)

Np. Spectroid

Bez reklam!
 • Częstotliwość (Hz)

 • HNR (zawartość harmonicznych),

 • Jitter (wariacja częstotliwosci),

 • Shimmer (wariacja amplitudy).

 • Wartości nutowe

Np. Note recognizer

Zakres wartości nutowych E2-G7.Przy okazji mierzy częstotliwość.
 • Wykres - obraz fali dźwiękowej

Źródło dźwięku: pozornie tylko mikrofon (ale można to zmienić przyłączając stosowny kabelek do gniazda słuuchawki/mikrofonu) w smartfonie.

Np. Oscilloscope

Przy okazji pomiary niektórych wielkości (częstotliwość, poziom), FFT.
 • Detekcja infradźwięków

Uwaga: możliwości i zakres częstotliwości pomiaru zależą od konkretnego urządzenia i jego mikrofonu.
 • Detekcja ultradźwięków

Uwaga: możliwości i zakres częstotliwości pomiaru zależa od konkretnego urządzenia i jego mikrofonu.

Inne cenne narzędzia związane z dźwiękiem

 • Metronom (dźwiękowy, błyskowy)

 • Wzorce rytmu

Np. Stroik i metronom (Tuner & Metronome)

Niektóre wzorce z "naturalnym" dźwiękiem perkusji.Możliwość definiowania własnego wzorca.
 • Strojenie instrumentów

(zwykle z wzorcami dla różnych strojów, różnych instrumentów etc.)Strojenie jest wspomagane wykonywanym w czasie rzeczywistym pomiarem, porównaniem z wzorcem i podawaniem odchylenia.
 • Generator funkcyjny

Generator fali sinusoidalnej, trójkatnej i prostokątnej o wybranej częstotliwości i amplitudzie.Uwaga: realny zakres pomiaru może być węższy od znamionowego i zależy od konkretnego urządzenia.

Np. Function Generator

Zakres częstotliwości: 1 mHz .. 22 kHz
 • Generator szumu

  • białego

(statystycznie równomierna intensywność w całym paśmie; widmowa gęstość mocy stała)
  • różowego

(widmowa gęstość mocy wprost proporcjonalna do odwrotności częstotliwości, czyli np. moc taka sama w każdej oktawie; widmowa gęstość mocy opada 3dB/okt.)
  • czerwonego (Browna, błędnie: brązowego)

(generowany w wyniku ruchów Browna; widmo opada odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu tej częstotliwości, 6dB/okt.)
  • inne

(np. fioletowy - +6dB/okt, szary - z nałożoną psychoakustyczna krzywą głośności, typowe hałasy etc.)

Np. Noise Generator

Generowany matematycznie. Regulowany zakres częstotliwości (góra i dół), różne "kolory" szumu.