GOOGLE CLASSROOM - PLATFORMA WSPÓŁPRACY DLA KAŻDEJ SZKOŁY

ADRES USŁUGI: CLASSROOM.GOOGLE.COM

Platforma Google Classroom należy do kategorii tzw. platform zdalnego nauczania. To myląca nazwa, bo serwisy takie mogą być wykorzystywane (i są) do bieżącego wspomagania dydaktyki szkolnej. W tej kategorii Clasroom zajmuje pozycję wyjątkową:

  • jest platformą najprostszą w użyciu i obsłudze - i po stronie uczniów, i nauczycieli, i w zarządzaniu,

  • nie wymaga opieki tzw. administratora systemu,

  • oferuje najefektywniejsze i najnowocześniejsze narzędzia współpracy (znane np. z Dokumentów Google),

  • każda szkoła publiczna może uzyskać dostęp do niej bezpłatnie i bezterminowo.

Przewodnik jest bezpłatnie dostępny online (także do pobrania jako e-book lub PDF). Jest redagowany nieliniowo, czyli poszczególne treści pojawiaja się w kolejności zapotrzebowania (szkolenia i wdrożenia).

Google Classroom jest dostępny w dwóch wersjach

  1. W pakiecie edukacyjnym Google - tylko dla użytkowników posiadających konta w domenie szkoły, do której został przydzielony. Wszystkie szkoły o uprawnieniach publicznych mogą otrzymać ten pakiet bezpłatnie i bezterminowo. Warunkiem jest posiadanie własnej domeny DNS.

  2. Dla każdego użytkownika zwykłego konta Google (Gmail). Ta wersja z założenia nie jest przeznaczona dla edukacji (Google nie może gwarantować wysokiego poziomu bezpieczeństwa na prywatnych kontach Gmail, którymi z definicji szkoła nie może zarządzać centralnie), jednak znakomicie nadaje się np. do współpracy grupowej tudzież do zbadania przydatności przez kogoś, kto (jeszcze) nie ma dostępu do pakietu edukacyjnego Google.