POMIARY I WIZUALIZACJA: GEO

Narzędzia do pomiaru, szacowania i obrazowania wielkości i zjawisk, wyszukiwania i identyfikacji obiektów etc.

Co można mierzyć, szacować, wykrywać, wizualizować?

Uwaga, poniżej podano także przykłady konkretnych, bezpłatnych aplikacji; należy je traktować jako przykłady wprawdzie przetestowane przez autora, ale tylko przykłady. "Apek" tego rodzaju jest znacznie więcej.
 • Długość i szerokość geograficzna (do kilkunastu metrów - na podstawie danych satelitów GPS)

 • Wysokość n.p.m. (na podstawie danych satelitów GPS)

 • Prędkość (z satelitów i kilku innych źródeł)

 • Trasa (droga na mapie, długość, prędkość, różnica wysokości)

 • Kierunki geograficzne (na podstawie danych satelitów GPS)

 • Kierunki geograficzne (z kompasu magnetycznego)

 • Kierunki geograficzne (z żyroskopu)

 • Powierzchnia terenu (na mapie)

 • Położenie gwiazd i konstelacji (na podstawie danych satelitów GPS)

Np. SkyView® Free

Na żywy obraz nieba z obiektywu nakłada gwiazdy i konstelacje na ich aktualnych pozycjach.
 • Położenie satelitów (na podstawie danych satelitów GPS)

Np. Satellite Finder App - AR Dish

Na żywy obraz nieba z obiektywu nakłada ikony różnych satelitów (niekonieczne należących do systemu GPS!) na ich aktualnych pozycjach. Podaje informacje na ich temat.
 • Położenie szczytów górskich i innych obiektów nałożone na żywy obraz okolicy (Augmented Reality)

Np. PeakLens

Zna 200 tys. szczytów górskich na świecie. Jego AI porównuje dane z GPS, kompasu, magnetometru i żyroskopu dla podwyższenia precyzji.

c.d.n.