Sesja 1.5: Różnorodność celów a wybór artefaktów

Treści już przeniesione ze starej wersji serwisu, ale odnośniki do źródeł zewnętrznych jeszcze nie zaktualizowane

(ostatnia aktualizacja: 2014 r.).

Cele

Uczniowie powinni umieć dokonać świadomego wyboru artefaktów, które są najlepiej dopasowane do ich celów, a także umiejętnie je połączyć.

Spodziewane osiągnięcia

Po tej sesji uczestnik będzie

 • rozumiał różnorodne czynniki, które trzeba uwzględnić przy wyborze artefaktów do zaprezentowania w różnych typach ePortfolio i w różnych sytuacjach prezentacyjnych,

 • w stanie wybrać artefakty właściwe dla danej sytuacji.

Ćwiczenie 1.5.1. Wybór dowodów.

Zbierz wszystkie artefakty, które stworzyłeś i poklasyfikuj je według kryteriów, które uznasz za stosowne. Mogą być nimi np.:

 • typ ePortfolio,

 • cele, które chcesz dzięki niemu osiągnąć,

 • Twoje osobiste cele.

Powinieneś zdigitalizować te artefakty, które jeszcze nie są w formie cyfrowej. Zanalizuj, czy wszystkie Twoje osiągnięcia zostały udokumentowane i czy trzeba jeszcze coś dodać.

Uwaga: Szczególną uwagę należy poświęcić różnym aspektom oceny wartości artefaktów.

W zależności od możliwości technicznych, jakie daje używany przez Ciebie system ePortfolio, można wykonać pewne czynności, które pozwolą na lepsze sklasyfikowanie artefaktów. Możliwe jest:

 • przypisanie ich do kategorii,

 • przypisanie do nich znaczników (słów kluczowych, tagów),

 • opisanie ich,

 • zorganizowanie ich w foldery,

 • stworzenie spisu treści.

Ćwiczenie 1.5.2. Wybór i łączenie artefaktów.

Jeśli dotychczas nie zdecydowałeś się na jakieś narzędzie do stworzenia ePortfolio, to powinieneś dokonać tego wyboru teraz. Spośród artefaktów, które zebrałeś wcześniej wybierz te, które znajdą się w Twoim ePortfolio. Nie zapominaj o celach, które chcesz/musisz osiągnąć oraz o kwestii prywatności. Podczas wybierania każdego artefaktu:

 • pamiętaj, że pojedynczy artefakt może być dowodem na posiadanie różnych kompetencji (merytorycznych, technicznych, społecznych),

 • zanotuj, jak może Ci on pomóc w dalszym rozwoju zawodowym.

Zastanów się, jak powiązane są poszczególne artefakty bądź ich grupy. Pokaż je i opisz. Spróbuj je zaprezentować w formie wizualnej (np. dzięki hiperłączom, mapom myśli czy spisom treści).

Ćwiczenie 1.5.3. Standaryzowanie parametrów technicznych.

Oceń zebrane artefakty według poniższych kryteriów:

 • jakość techniczna,

 • rozdzielczość,

 • wierność odtworzenie rzeczywistych bodźców,

 • wizualna przejrzystość,

 • łatwość publikacji,

 • łatwość reprodukcji,

 • itp.

Zastanów się, czy Twoje umiejętności techniczne pozwalają na standaryzację tych materiałów. Na przykład:

 • ustalenie stanadardowego typu i rozdzielczości plików graficznych,

 • łączenie kilku artefaktów w jeden dzięki wykorzystaniu odpowiedniego formatu plików (np. pdf, ppt, rtf) - tworzenie np. tekstów z zagnieżdżonymi grafikami czy tabelami,

 • zapisywanie wszystkich danych w formatach nadających się do publikacji w Internecie.