MUZYKA ROZWIJA UMYSŁ


Informacja o dźwięku, który trafia do naszych uszu przechodzi przez jądro ślimakowe, pień mózgu, móżdżek aż do kory słuchowej. Słuchanie znanej muzyki aktywizuje hipokamp (odpowiedzialny za pamięć). Wtórowanie do muzyki (np. podśpiewywanie, stukanie) włącza płat czołowy, korę czuciową i ruchową. Przypominanie sobie tekstu piosenki aktywizuje dodatkowo obszary odpowiedzialne za język i mowę.

Jak uczyć muzykalności w szkole?

Vid.3. Muzyka w szkole czyli praktyczne co nieco o muzykowaniu.Nauczanie muzyki w polskiej szkole jest mocno zaniedbane. Zbyt też często nie uczymy muzykowania, a raczej teorii muzyki. Tymczasem muzyka, przedmiot praktyczny, rozwijający w sposób szczególny mózg, ale i kompetencje społeczne, może być rozwijana w każdej szkole choćby z wykorzystaniem technologii. Bradzo praktyczny wykład-pokaz przedstawił podczas konferencji Inspir@cje Wczesnoszkolnych 2017 Piotr Kaja, kompozytor, edukator, nauczyciel muzyczny.

Tworzenie muzyki rozwija umiejętności matematyczne

Vid. 3. Jak gra na instrumencie wpływa na mózg - Anita Collins (napisy polskie).Gra na instrumentach nie tylko rozwija intensywnie obie półkule mózgowe i ich współpracę jak nic innego, ale rozwija wielorakie umiejętności kognitywne z matematycznymi na czele.

Polecane źródła zewnętrzne

Polecane dla najmłodszych

C.D.N.