Polecane źródła zewnętrzne nt. filmu i wideo

  • Laboratorium filmowe (broszura PDF do pobrania). Dobry materiał dla osób zainteresowanych filmem i wideo w edukacji. Bezpłatna e-publikacja przygotowana przez Fundację Rozwoju Kina. Zawiera materiały niezbędne najmłodszym widzom, początkującym filmowcom i tym, którzy z nimi pracują w szkołach, instytucjach edukacyjnych lub ośrodkach kultury dotyczące wykorzystania filmu w pracy z dziećmi, scenariusze lekcji lub warsztatów filmowych odpowiednich dla różnych grup wiekowych, wskazówki, jak tworzyć filmy z wykorzystaniem ogólnodostępnego sprzętu i gdzie szukać dostępnych opracowań w obszarze edukacji filmowej. Może być inspiracją dla nauczycieli, rodziców oraz młodych widzów do odkrywania filmowego świata, eksperymentowania z filmem i założenia własnej, małej Wytwórni Filmów Dziecięcych.