E-portfolio prezentacyjne

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Prezentacyjne e-portfolio jest narzędziem zawierającym zbiór cyfrowych artefaktów, które zostały dobrane i uporządkowane przez właściciela w celu zaprezentowania swoich kompetencji. Wybrany zakres kompetencji jest zdeterminowany celami danego wywiadu, rozmowy, prezentacji lub spotkania.

"Prezentacyjne portfolio – prezentacja służąca pokazaniu, co uczeń może osiągnąć - co użytkownik może zrobić, czy to w celu aplikowania o pracę, czy aby dostać się na wybrane studia lub inny program edukacyjny." Attwell, 2007