TABLICA (INTER)AKTYWNA

Czy? Jaka? Dla kogo? Ogólnodostępne oprogramowanie.

DLA KOGO TABLICA INTERAKTYWNA JEST RZECZYWIŚCIE WSKAZANA?

Dwie grupy docelowe są bezdyskusyjne:

  • dzieci na wczesnym etapie edukacji,

  • uczniowie o niektórych specjalnych potrzebach.

W innych przypadkach tę samą kwotę można często wydać bardziej efektywnie: na zakup jasnego projektora cyfrowego (tańszy) i (za różnicę ceny) reszty kluczowego wyposażenia (np. laptop, dobre zasłony do okien etc.).

Uwaga: inaczej rzecz się ma w przypadku wielkoekranowych monitorów dotykowych. Ich zalety technologiczne w stosunku do zestawu projektor-ekran przeważają.

Polecane źródła zewnętrzne

Uwaga: zalecane użycie w przeglądarce Chrome w trybie pełnoekranowym.

Polecane oprogramowanie ogólnodostępne

c.d.n.