BYOD (Bring Your Own Device) = Przynieś swoje urządzenie

Poza szkołą już od paru lat praktycznie każdy ma zawsze przy sobie nowoczesne, multimedialne urządzenie z dostępem do internetu, które umie technicznie obsłużyć. Model BYOD jest w tej sytuacji najprostszym, najnaturalniejszym (a może i jedynym możliwym) podejściem do wykorzystania technologii informacyjnych w procesie edukacyjnym.

Model, w którym każdy uczeń przynosi do szkoły własne urządzenie komputerowe (niegdyś laptop, dziś tablet lub smartfon) nie jest nowy, a w edukacji został zapożyczony z biznesu. Dziś w Polsce jest w pełni realistyczny - z uwagi na powszechną dostępność urządzeń komputerowych.

BYOD ma/może mieć wiele zalet:

  • zmniejszenie kosztów zapewnienia uczniom dostępu do urządzeń komputerowych (całe lub część kosztów może ponieść dom);

  • oszczędność czasu (uczniowie nie muszą się uczyć obsługi znanego sobie sprzętu, w czasie zajęć lepiej koncentrują się na ich aspektach merytorycznych);

  • wyższa motywacja (korzystanie z własnych urządzeń zwiększa zaangażowanie uczniów i ich motywację);

  • łatwość uczenia się w każdym czasie wolnym (uczeń buduje własne środowisko uczenia się, bo korzysta w szkole i w domu z tych samych danych i aplikacji);

  • wyższa niezawodność sprzętu (uczniowie bardziej dbają o własny sprzęt, szanują go, chronią, ładują);

  • niższe obciążenie nauczycieli (znika konieczność konserwacja, aktualizacji, ładowania sprzętu etc.);

  • lepsze przygotowanie uczniów do edukacji całożyciowej.

Vid.1. Wypowiedzi uczniów pracujących w systemie BYOD na jednym z przedmiotów.

Porównaj sytuacje na Fot.1 i Fot.2. i pozwól sobie na chwilę refleksji. Potencjał idei BYOD (Bring Your Own Device), po polsku PWS (Przynieś Własny Sprzęt) lub PSU (Przynieś Swoje Urządzenie) - jest prostą konsekwencją faktu, że dziś mobilne technologie są dostępne dla niemalże wszystkich chętnych.

Fot. 1. WebQuest w szkole z tabletem dla każdego ucznia (tablety uczniów) są zabierane do domu.
Rys. 2. Ten sam WebQuest w szkole z zakazem używania urządzeń elektronicznych (uczniowie używają własnych smartfonów).

Zalecane źródła zewnętrzne