Sesja 4.3: Informacja zwrotna i komunikacja między uczniami

Treści przeniesione ze starej wersji serwisu, a odnośniki do źródeł zewnętrznych zaktualizowane (11.09.2018)

Źródło angielskie (nie aktualizowane!): http://wikieducator.org/MOSEP_Module_4/session3

Cele

Niniejsza sesja dotyczy problematyki informacji zwrotnej oraz komunikacji między uczestnikami (uczniami) związanej z oceną wzajemną.

Spodziewane osiągnięcia

Po tej sesji uczestnik:

  • będzie umiał dostarczać osobistej, wartościowej, motywującej informacji zwrotnej,

  • będzie umiał aktywizować i motywować uczestników (uczniów) do komunikowania się i dostarczania przez nich sobie wzajemnie informacji zwrotnej,

  • będzie umiał dostarczać oceny kształtującej (oceny DLA uczenia się).

Samoocena jako dobra podstawa

Zaangażowanie uczniów w ocenę samych siebie jest ważną częścią przygotowania do życia i pracy. Podczas samooceny uczniowie biorą większą odpowiedzialność za własny proces uczenia się i lepiej zauważają braki w swojej wiedzy (jeśli takie istnieją), jeśli oceniają siebie samych w odniesieniu do celów kursu.

Poprzez ocenę rozumianą jako część procesu uczenia się, uczeń może śledzić swój rozwój osobisty co w efekcie przynosi lepsze zrozumienie doświadczenia jakim jest uczenie się. Uczniowie pracują nad zadaniami w swoim własnym tempie i otrzymują odpowiedź zwrotną w prywatnej korespondencji (co może być szczególnie przydatne dla uczniów nieśmiałych).

Tego rodzaju informacja zwrotna może być częsta a tym samym być bardziej przydatne niż tradycyjny sposób oceniania (testy, egzaminy ustne) a tym samym dla wielu uczniów jest nowością.

Zasady informacji zwrotnej wg Stangla [za: arbeitsblaetter.stangl-taller.at/KOMMUNIKATION/FeedbackRegeln.shtml niem.]

  • Zawsze powinna być konstruktywna czyli dawać wskazówki do działania w przyszłości.

  • Powinnna być opisowa czyli nie zawierać ocen czy interpretacji.

  • Powinnna być konkretna a nie ogólna.

  • Powinna być formułowana subiektywnie ("moim zdaniem", "tak, jak ja to widzę").

  • Nie powinnna być tylko negatywna lecz zawierać także elementy pozytywne.

W niektórych szkołach w Wielkiej Brytanii wykorzystywany jest system MAPS (Managed Assessment Portfolio System; zobacz www.maps-ict.com). Nauczyciele mogą włączyć oceny z tymi elementami pracy ucznia, które uważają za ważne do szkolnego portfolio. Inni nauczyciele mogą to ocenić, skomentować i wykorzystać. Prowadzi to do bardziej obiektywnej oceny.

(zobacz: Derrick & Wharfe 2006, Tracking Capability using Web-based eportfolios in UK schools. In: Jafari A., Kaufman C. (Ed.) Handbook of research on eportfolios. (pp. 378-387)).

Ćwiczenie 4.3.1.

Przedyskutuj za i przeciw wobec grupowej oceny on-line.