Gromadzenie danych, współdzielenie i udostępnianie ich

Najbardziej uniwersalnym spośród bezpłatnych systemów gromadzenia i udostepniania damych jest Dysk Google drive.google.com

Poświęcono mu odrębny dział, patrz: Dysk Google

Tu skupiamy sie na rozwiązanich technicznych innych niż Google

[1] Dysk Google

Patrz oddzielny dział Dysk Google

[2] Dropbox

 Dropbox.com, to  popularniejszy dysk online. Pozwala automatycznie synchronizować pliki między kilkoma urządzeniami (już nie zapomnisz zabrać pliku do szkoły!), albo błyskawicznie i prosto "dać je" uczniom.

Bezpłatne konto, to tylko 2 GB miejsca, ale można to zmienić na lepsze:

 Dropbox dobrze działa na wszystkich systemach operacyjnych, jest bardzo wygodny w obsłudze. Ponieważ istnieje od dawna (jest starszy od tabletu i smartfonu!) i działa bardzo pewnie, integruje się z wieloma istniejącymi aplikacjami (W Tym MS Office). Da się lubić. Jest prosty i zrozumiały, bo jego działanie opiera się na "zwykłych" folderach dyskowych, których zawartość synchronizuje się automatycznie między komputerami, smartfonami i tabletami (każdy folder może być prywatny, publiczny lub wspólny).

Po założeniu konta w Dropboxie warto pobrać jego instalator do wszystkich używanych przez siebie PC oraz do tabletów i smartfonów (z wyjątkiem komputerów wspólnych).

Rys.1. Dropbox w smartfonie. Widać (przykładowy) folder grupowy, publiczny i prywatny (może ich być wiele). 

Porównianie: Dropbox vs Dysk Google

.Tabela 1.3. Porównanie Dysku Google z Dropboxem
c.d.n.