Sesja 2.1: Zrozumienie refleksji i jej roli w procesie e-portfolio

Treści przeniesione ze starej wersji serwisu, ale odnośniki do źródeł zewnętrznych jeszcze nie są zaktualizowane

(ostatnia aktualizacja: 2014 r.).

Cele

Wprowadzenie pojęcie refleksji i wyjaśnienie go.

Spodziewane osiągnięcia

Po zakończeniu sesji uczestnik będzie w stanie:

 • zastanowić się nad aktualnymi osiągnięciami i postępami, a także przemyśleć co powinien zmienić, aby te osiągnięcia poprawić,

 • połączyć komponenty uczenia się i osiągnięte postępy w jedną spójną całość,

 • zastanowić się nad artefaktami, osiągniętymi standardami, rezultatami i wyznaczonymi celami.

Ćwiczenie 2.1.1.

Wprowadzeniem do modułu jest prezentacja pojęcia refleksji opracowana przez prowadzącego, w której powinien wyjaśnić i przedyskutować z uczestnikami kursu następujące kwestie:

 • cel refleksji,

 • prezentacja na temat refleksji,

 • cykl procesu refleksji,

 • etapy procesu refleksji,

 • ePortfolio jako sposób na opracowanie otwartego, wspólnego i wspierającego środowiska uczenia się.

Więcej informacji na temat różnych koncepcji znajdziesz szukając w Słowniku pojęć wytłuszczonych powyżej, a związanych z wybraną koncepcją.

Ćwiczenie 2.1.2. Zrozumienie refleksji – cykl procesu refleksji nauczyciela

Część 1:

Aby uczestnicy zrozumieli dokładnie proces refleksji, prowadzący przygotowuje opis cyklu, w jaki przebiega refleksja nauczyciela. Ważne kwestie, o których warto wspomnieć to:

 • sztuka efektywnej refleksji,

 • elementy cyklu procesu refleksji nauczyciela: (patrz Słownik) Opis - Analiza - Planowanie.

Część 2:

Na podstawie powyższych informacji oraz własnego doświadczenia, przygotuj listę pytań i uporządkuj je kierując się ich ważnością w procesie refleksji.

 • Dobrze opracowana refleksja – (patrz Słownik) Pytania, na które należy odpowiedzieć,

 • Przygotuj listę najważniejszych pytań. Uporządkuj pytania według ich ważności w procesie refleksji.

Ćwiczenie 2.1.3. Jak przygotować efektywną refleksję?

Praca grupowa

 • Prowadzący przygotowuje krótką prezentację na temat kluczowych zasad w projektowaniu procesu refleksji.

 • Praca w grupach: Uczestnicy pracują w 4 grupach 3-4 osobowych. Każda grupa ma za zadanie odegrać jedną z poniższych ról. Rezultatem ćwiczenia jest zrozumienie kluczowych elementów efektywnej refleksji:

  • Grupa 1. Wyzwanie,

  • Grupa 2. Trener,

  • Grupa 3. Kontekst,

  • Grupa 4. Komunikacja.

 • Każda grupa powinna zaprezentować swoje wnioski.

 • Na podstawie wniosków uczestnicy powinni wspólnie opracować wstępne zalecenia.

Rys. 2.1. Cykl refleksji.