[6] PODSUMOWANIE

Podsumowanie (wnioski, konkluzje) [oryg.: Conclusion]

Zalecana zawartość

Krótki tekst

  • sumujący spodziewane efekty pracy uczniów,

  • sumujący to, czego uczniowie doświadczyli, nauczyli się, osiągnęli,

  • zachęcający do refleksji, do dalszych działań, przedsięwzięć, rozszerzania i pogłębiania wiedzy, być może stawiający dalsze pytania.

UWAGI praktyczne (L.H.)

Ta sekcja ma uczniom dać możliwość:

  • poczucia zwieńczenia dzieła,

  • podsumowania doświadczenia, także całkiem wykraczającego poza zaplanowane treści (np. wiele cennego doświadczenia można nabyć na kompletnie "położonym" projekcie!),

  • zainicjowania refleksji,

  • dania impulsu do samodzielnego rozwoju po zakończeniu pracy nad WebQuestem.

Dla nauczyciela konkluzja jest dobrym punktem wyjściowym do sugestii pytań na forum np. całej klasy podczas podsumowania WebQuestu.

UWAGA: Nie pisz podsumowania tak, gdybyś już przed rozpoczęciem pracy nad WebQuestem znał(a) wynik pracy uczniów (spotyka się np. jasnowidzenia w stylu: "pracowaliście ciężko i nauczyliście się wiele"). To nie zachęca uczniów do rozpoczęcia pracy, a jeżeli nauczyciel z góry przewidział wszystko, może wręcz budzić przekorę.