OPROGRAMOWANIE DO EDYCJI I KONWERSJI WIDEO


#3.2018.FILM.Oprogramowanie.v.2.0. Edycja materiałów wideo - edytory stacjonarne i mobilne. 2019

Bezpłatne oprogramowanie do edycji wideo (offline):

  • ivsEdits Zastosowania: zaawansowany montaż; wersja ivsEdits LE jest bezpłatna (ma ograniczony zestaw formatów zapisu)

Bezpłatne oprogramowanie do konwersji wideo (offline):

  • Microsoft Expression Encoder 4 Zastosowania: konwersja na Windows Media Video (WMV), proste operacje edycyjne na materiale AV.

  • Any Video Converter Zastosowania: skuteczna konwersja wielu formatów audio i wideo; wiele predefiniowanych profili dla różnych urządzeń.

Dla Linuxa:

Edycja filmu wideo online (w kanale Youtube)