[1] WPROWADZENIE

Wprowadzenie (temat i wprowadzenie do tematu) [oryg.: Introduction]

Zalecana zawartość

Wprowadzenie pisze w całości nauczyciel.

  • Opisz cele i spodziewane efekty: czego uczniowie powinni się dowiedzieć, co zbadać, jakie treści programowe (szkolne) będą realizowane (tu możesz się odnieść do Podstawy Programowej oraz Standardów Wymagań Egzaminacyjnych).

  • Opisz też, jakie umiejętności uczniowie powinni posiadać przed przystąpieniem do realizacji WebQuestu.

  • Opisz krótko całe przedsięwzięcie.

  • Pokaż realne i przydatne dla uczniów (nie tylko w kontekście szkolnym!) zalety i możliwości.

UWAGI praktyczne (L.H.)

  1. Masz zaciekawić uczniów, wprowadzić ich w tematykę realizowanego WebQuestu.

  2. Opis powinien być oryginalny i motywujący, zachęcający do pracy, pokazywać cele, umieścić zadania WebQuestu w szerszym kontekście.

  3. Proszę, nie używaj w przekazywanym uczniom planie WebQuestu pojęć niejasnych dla niego i mało motywujących do działania. Pojęcie WPROWADZENIE jest przeznaczone dla Ciebie. W konkretnym WebQueście zastąp je, proszę, tytułem dostosowanym do konkretnej treści i do wieku ucznia.

  4. Pisz językiem uczniów, to oni są odbiorcami tego opisu.