ARTEFAKTY CYFROWE

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Definicja:

Cyfrowy artefakt jest dowodem/dokumentem stworzonym i zachowanym w wersji elektronicznej.

Przykłady cyfrowych artefaktów:

cyfrowe dokumenty, prezentacje, programy i kody, pliki video i audio, zdjęcia, rysunki i tym podobne.

Barton i Collins (1997) wyróżnili 4 rodzaje dowodów:

  • artefakty - dokumenty wytworzone w trakcie pracy naukowej,

  • reprodukcje - dokumentujące osiągnięcia zdobyte poza regularnymi studiami,

  • poświadczenia - dokumentacja na temat postępów studenta,

  • produkty.

Tak naprawdę tylko produkty są tworzone z myślą o portfolio. Mogą one zawierać:

  • określenie celów,

  • refleksję (uczniowie piszą na temat przeglądania i organizowania dowodów w ich portfoliach),

  • tytuły (opis dowodów zawierający informację o tym, czym jest dany element i z jakiego powodu znalazł się w portfolio).

Opracowano na podstawie Barton J., Collins A. (1997) Portfolio assessment: A Handbook for educators, zacytowane w: Barrett H. Pedagogical issues in Electronic Portfolio Implementation (2002).