O KURSACH ONLINE

W budowie. Pojawią się tutaj kwestie związane z kursami online, środowiskami uczenia się w Sieci (VLE oraz "społecznościówkami"), nieco o platformach (ale raczej w ujęciu: "Edmodo tak, Moodle nie").

Ważne źródło kursów MOOC

Coursera, to spółka, która oferuje wiele setek MOOC (Massive Open Online Courses - masowych, otwartych kursów online), często znakomitej jakości i dostarczanych przez czołowe instytucje edukacyjne z całego świata.

Polecane źródła:

Narzędzia tradycyjne do tworzenia treści kursów online (czyli nie polecamy, ale jeżeli koniecznie musisz...)

  • Narzędzia do authoringu [ANG] Pełna lista narzędzi do tworzenia treści SCORM - w dokumentacji Moodle online

  • Xerte OpenSource elearning [ANG] Narzędzie w wersji online i offline do tworzenia treści kursów elearningowych

  • CourseLab Uwaga: patrz Free CourseLab v.2.4. [ANG] CourseLab bezpłatny pakiet do tworzenia treści kursów online. Formaty wyjściowe: AICC, SCORM 1.2 i SCORM 2004. Pozwala na import PPT. (eLearnings Best of 2007 award)

  • www.udutu.com [ANG] Udutu. Narzędzie do tworzenie treści kursów (posiada wersję Free)

  • exelearning.net Odnowiona (v.2.2) wersja dość ciekawego koncepcyjnie narzędzia offline (w pełni darmowe)