PRAKTYCZNY OPIS, SCHEMAT METODY WEBQUEST

Etapy i ogniwa WebQuestu. Praktyczny opis, schemat, praktyczne rady. Użyteczne narzędzia. Przykłady dobrych praktyk.

Zanim zaczniesz (miniprzewodnik po opisie metody)

  • Punkty 1-6: niezbywalne elementy WebQuestu

  • Punkty 0 i 7: elementy niezbędne w WebQueście długoterminowym, ułożone w kolejności stosownej dla układu produktu końcowego webquestu (prezentacja, dokument, strona WWW, film).

Elementy 0 i 7 zapewniają klarowny układ całości, są ważne dla odbiorców i naśladowców, wieńczą dzieło. Można je potraktować marginesowo w WebQueście krótkoterminowym, (np. realizowanym w szkole, w czasie kilku lekcji).

W WebQueście długoterminowym natomiast - należy je uznać one niezbędne elementy projektu i warto uczniów na nie uczulić. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, kiedy WebQuesty i ich produkty zostają trwale opublikowane w Sieci (a z idei metody wynika, że opublikowane być powinny).