SAMOOCENA, OCENA WZAJEMNA, REFLEKSJA

Schematy i cykle refleksji

Schemat refleksji Bortona (3C czyli 3xCo)

 • Co (mam)? [oryg. What?]

 • Co (z tego wynika)? [oryg. So what?]

 • Co (dalej) (mogę począć)? [oryg. Now what?]

Co?

Poziom: opis i samoświadomość.

Wszystkie pytania zaczynają się od słowa Co

____________

Przykładowe pytania

 • Co się zdarzyło?

 • Co zrobiła/em?

 • Co zrobili inni?

 • Co próbowała/em osiągnąć?

 • Co w tym doświadczeniu było dobrego?

 • Co w tym doświadczeniu było złego?

Co z tego?

Poziom: analiza i ewaluacja.

Zastanawiamy się głębiej, co kryje się za doświadczeniem.

____________

Przykładowe pytania

 • Co w tym doświadczeniu było ważnego?

 • (Zatem) jaka jest jego waga?

 • (Zatem) czego jeszcze powinnam/powinienem się dowiedzieć na ten temat?

 • (Zatem) czego się nauczyła/em?

Co dalej?

Poziom: synteza

Budujemy na poprzednich poziomach refleksji aby móc rozważyć możliwe alternatywne przebiegi doświadczenia oraz zaplanować ewentualne dalsze kroki.

____________

Przykładowe pytania

 • Co teraz muszę zrobić?

 • Co teraz powinnam/powinienem zrobić?

 • Co teraz mogłabym/mógłbym zrobić?

 • Jakie mogą być następstwa/konsekwencje tych działań?

Schemat refleksji KWL

KWL, to skrót od I Know - I Wonder - I Learned (Wiem - Zastanawiam się - Nauczyła/em się)

Rady

 • Uczniowie powinni otrzymać albo trzy oddzielne karty, albo jedną trójdzielną (w tym drugim przypadku poleć uczniom złożyć kartkę na trzy części).

 • Kolory nie są konieczne, ale są wskazane (stale stosowane te same oznaczenia kolorystyczne bardzo ułatwią uczniom skupienie się na treści poszczególnych etapów refleksji). Można użyć kolorowych kartek; w przypadku druku na białych kartkach dla oszczędności można użyć tylko kolorowych pasków w nagłówku każdej części. Ważne, żeby kolory były zawsze te same.

 • Zbierz karty uczniów kiedy wypełnią pierwsze dwie części. Odetnij trzecią część i wręcz im na końcu zajęć. Oczywiście uczniowie mogą sami oderwać trzecią część karty.

 • Dobrym pomysłem jest zrobienie podsumowania z całą grupą zanim poprosisz uczniów o indywidualne wypełnienie części “Nauczyła/em się”.

 • Przypomnij uczniom, że ich refleksja podlega ocenie (chyba że zaplanowała/eś inaczej).

Wzór karty refleksji KWL

.Karta refleksji KLW

Ewaluacja

...to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania (eksperymentu) bądź obiektu (np. programu nauczania, rozwiązania technicznego,...) z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia.

c.d.n.

Cykl refleksji Gibbsa

6-etapowy cykl Gibbsa (rys. obok)

 • Etap 1. Kontekst (Description of the event)

  • wersja skrócona: opisz zdarzenie, wyjaśnij kto jeszcze w nim uczestniczył, co próbowała(e)ś osiągnąć, co się wydarzyło;

  • wersja pełna: opisz szczegółowo wydarzenie, którego dotyczy refleksja (w tym: gdzie była(e)ś, kto jeszcze, co robiła(e)ś, co robili inni, jaki był kontekst wydarzenia, co się wydarzyło, jaka była twoja w tym rola, jakie były role innych, jakie były rezultaty.

 • Etap. 2: Myśli i uczucia (Feelings and Thoughts (Self awareness))

 • Etap 3: Ewaluacja (Evaluation)

 • Etap 4: Analiza (Analysis)

 • Etap 5. Konkluzja, synteza, możliwe alternatywy (Conclusion, Synthesis)

 • Etap 6: Plany na przyszłość (Action plan)

Alternatywny cykl Gibbsa

 • Context

  • Describe what has happened.

  • Write a description of the event/happening.

  • Explain who was involved, what you were trying to achieve, what happened.

 • Thoughts

  • What were you thinking at the time (Important to journal your thoughts at the time)

  • What were you thinking afterwards?

 • Feelings

  • What were your feelings or emotions at the time?

  • Were you feeling positive or were you experiencing negative feelings?

  • How did you feel about things afterwards?

 • Evaluation

  • How did things go?

  • Did they go well or were there problems and if there were, were you able to resolve them?

 • Analyse

  • Try to identify the factors that affected the outcome?

  • What helped and what proves a hindrance?

  • Can you make sense of why certain things happened?

  • What were you trying to achieve?

  • Can you make sense of this experience in the light of past experiences and future practices?

 • Reframe

  • What might you have done differently?

  • What other choices did I have?

  • Could you have adopted an alternative strategy or approach?

  • Could you dome something to lessen the possibility of negative events?

 • Future Action

  • What will you do in this kind of situation in the future?

  • How do you feel about this experience now?

  • What have you learnt?