Mobilny film (MOŻE BYĆ) profesjonalny

Braki finansowe i sprzętowe nie stanowią dziś zasadniczej bariery dla twórczego zajmowania się filmem

Przykłady filmów o różnym poziomie profesjonalizmu i różnej jakości technicznej.

Wszystkie zostały nakręcone nie przy pomocy kamer (profesjonalnych lub amatorskich), a przy użyciu mobilnych urządzeń powszechnego użytku, których dzisiejsza cena rynkowa nie przekracza kilkuset złotych.

Polecane źródła zewnętrzne